• Psikolog kimdir

  psikolog

  Psikoloji (Yunanca ψυχολογ?α, psihologia: Psikoloji), davranışlar ve zihinsel süreçler ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi" biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.

  Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır

  Nasıl fiziksel bir sıkıntı yaşadığınızda doktora başvuruyorsanız, psikolojik problemlerle ilgili yardım almak da gerekli ve faydalıdır. Psikolojik bir rahatsızlığınız olabileceği gibi, yaşamın herhangi bir evresinde kendi başınıza başa çıkamıyor olabilirsiniz…

  Birebir psikolojik ve yaşamsal sıkıntılarla başvurabileceğiniz gibi, sizin ya da yakınlarınızın fiziksel hastalıklarıyla başa çıkma konusunda da bir psikoloğa başvurabilirsiniz. Burada amaç ruhsal bir hastalığın tedavisi de olabilir, basit bir problemin çözülmesi ya da sadece danışmak da.

  Hangi Problemlerle Başvurabilirsiniz?

   

  Depresyon; Kişiyi yaygın biçimde kuşatan keder, karamsarlık, isteksizlik ve yaşamdan zevk alamama hali.

  Kaygı Bozuklukları; Aşırı titizlik, temizlik ve kontrol etme takıntıları ile görülebilen Obsesif Kompülsif Bozukluk, , Sosyal Fobi, Fobiler(yükseklik, uçak, kedi/köpek, böcek, asansör, kapalı yer vb. Sunum esnasında, konuşma ve görüşmelerde, sahne önünde, kalabalık kalabalık vb. ortamlarda duyulan performans kaygısı.

  Cinsel İşlev Bozuklukları; Cinsel birleşmeye izin vermeyen vajinismus, cinsel ağrı, cinsel istek, cinsel uyarılma, orgazm aşamalarındaki sorunlar, erken boşalma, sertleşme bozukluğu vb.

  Yaşam sorunları; Stres, aşırı titizlik, Çekingenlik, Evlilik Sorunları, Aile sorunları, İlişki Sorunları (Ayrılık, kaybetme korkusu, terk edilme, çatışma, vb.), Sınav kaygısı (ÖSS, ÜDS, vize ve finaller vb), Çocuk yetiştirme tutumları.

  Psikolojik travmalar; Kazalar, saldırılar, doğal afetler gibi ani ve beklenmedik durumlarda gelişen stres bozukluğu.

  Yeme Bozukluğu; Yemek yeme konusunda direnç ve kilo verme ile ilgili aşırı uğraş anlamına gelenanoreksia nervoza ve aşırı yiyip çıkarma şekilnde seyreden bulumia nevroza gibi yeme bozuklukları , kilo kontrolü ve obesite sorunlarına diyetisyen işbirliği ile yaklaşılır.

  Sağlık Psikolojisi; Diabet, tiroid, kanser gibi süreğen hastalıklarla yaşamak ve bunlarla başa çıkmakla ilgili destek almanın hastalığın gidişatını olumlu yönde etkilediğini bilmekteyiz. Hasta ve hasta yakınları bireysel ve grup danışmalerine katılabilirler.

  Psikolojik Testler : Kişilik Testleri, Gelişim Testleri, Zeka Testleri, Tanı koymada kullanılan Testler.


  • Kararsızlık yaşıyorsanız
  • Fazla kaygılıysanız
  • Boşanmayı düşünüyorsanız
  • Cinsel problemleriniz varsa
  • Cinsel problemleriniz varsa
  • Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyorsanız
  • Bulunduğunuz kritik noktanın değerlendirmesi yapmak istiyorsanız
  • Kendinizi sürekli mutsuz, çaresiz ve değersiz hissediyorsanız
  • Boşanacağınızı çocuğunuza nasıl söyleyeceğinizi bilmiyorsanız
  • Evliliğinizle ilgili problemler yaşıyorsanız
  • Geçmişte yaşadığınız olumsuz olaylar hayatınızı kötü etkiliyorsas
  • Bütün olumsuzlukların sizi bulduğunu düşünüyorsanız
  • Evlenmeyi düşünüyorsunuz, eş adayınızın sizin için uygun olup olmadığına karar vermek istiyorsanız
  • Aileniz ya da iş arkadaşlarınızla iletişim problemleri yaşıyorsanız
  • Çocuğunuzu daha iyi anlamak istiyorsanız
  • Çocuğunuza cinsel eğitim vermek istiyorsanız
  • Çocuğunuza alkol, sigara ve uyuşturucu maddelerle ilgili eğitim vermek istiyorsanız
  • Çocuğunuzun okulda daha başarılı olmasını istiyorsanız
  • Çocuğunuzun değiştirmek istediğiniz davranışları varsaÇocuğunuz ergenliğe giriyor ve sizi çıldırtıyorsa
  • Konsantrasyon ve motivasyon problemi yaşıyorsanız
  • Konsantrasyon ve motivasyon problemi yaşıyorsanızPsikiyatrik hastalığı olan yakınınıza nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmiyorsanız
  • Bırakamadığınız kötü bir alışkanlığınız varsa
  • Kronik hastalığınız varsa ya da kronik hastalığı olan bir yakınınız varsa
  • Psikiyatrik hastalığınızla ilgili psiko-eğitim almak istiyorsanız
  • Kayıp (ölüm, ayrılık gibi) yaşadıysanız
  • Öfkenizi kontrol edemiyorsanız
  • Tek başınıza çözemediğiniz herhangi bir sıkıntınız varsa yalnız değilsiniz….
  • Sınav kaygısı yaşıyorsanız
  • Kariyerinizi daha iyi yönetmek istiyorsanız
  • İşinizde daha başarılı olmak istiyorsanız
  PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NEDİR?

  Psikolojik danışmanlık sürecinde bireyin iç çatışmaları, sorunları ve ruhsal bozuklukları üzerinde yoğunlaşılır. Bu süreç, bireyin sorunlarını çözmesine, bireyin kendisiyle ve çevresiyle barışık hale gelip üretken ve verimli olmasına yardımcı olur. Bireyler kendileri, aileleri, sosyal ilişkileri, okul ya da iş yaşantıları ile ilgili alanlarda sorunlarını keşfeder, anlar ve bu sorunları çözmek amacıyla çaba göstermeye başlar.

  Psikolojik danışmanlık; gizlilik, güven ve mahremiyet sağlanmasını gerektiren, danışan merkezli bir süreçtir. Bu süreç, danışan ile danışman arasında kurulan psikolojik etkileşim ve ilişki ile başlar, danışmanlık sürecinin başarılı olması için gereken koşulların sağlanması ile gelişir ve ilerler.

  Psikolojik danışmanın amacı telkin ya da tavsiyelerde bulunmak değil; danışanın daha önce farkında olmadığı duygu, düşünce ve isteklerini fark etmesine, kendisini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

  Psikolojik danışmanlık süreci danışanların; insanları, olayları ve çevrelerinde olup bitenleri olduğu gibi görebilme ve anlayabilme olgunluğuna erişmelerine yardımcı olur.

  Klinik psikolog

  a) Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı danışma ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

  b) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojiktestler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

  c) Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

  ç) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

  d) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

  e) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikodanışma uygulamalarını yapar.

  f) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikodanışma uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

  Klinik psikologların ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan psikodanışma yapabilecekleri hastalık olmayan durumlar

  a) İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)

  b) Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)

  c) Hastalık ve tedavi sonrası dönem

  ç) Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler

  •      1) Okula gidememe
  •      2) Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
  •      3) Okulda başarısızlık
  •      4) Sınavlarda başarısızlık
  •      5) Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı
  •      6) Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler

  d) İş ve işsizlikle ilgili problemler

       1) İşsiz kalma,

       2) İş değiştirme

       3) İş kaybı tehlikesi

        4) Stresli çalışma programı

       5) İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık

       6) Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar

       7) İşle ilgili diğer problemler

  e) Sosyal çevreyle ilgili problemler

  •      1) Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri
  •      2) Sorunlu ebeveyn durumu
  •      3) Tek başına yaşama, yalnız kalma
  •      4) Kültürel uyum güçlüğü
  •      5) Sosyal uzaklaştırma ve red
  •      6) Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler

  f) Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler

  • 1) Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
  • 2) Çocukluk döneminde evden ayrılma
  • 3) Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
  • 4) Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar
  • 5) Yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler
  • 6) Yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler
  • 7) Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler
  • 8) Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar
  • 9) Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları

  g) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

  • 1) Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü
  • 2) Aşırı koruyucu ebeveyn
  • 3) Kurumsal yetiştirme
  • 4) Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
  • 5) Çocuğun duygusal ihmali
  • 6) Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
  • 7) Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
  • 8) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

  ğ) Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler

  • 1) Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
  • 2) Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
  • 3) Akrabalar ile ilişkide problemler
  • 4) Yetersiz aile desteği
  • 5) Aile üyesinin yokluğu
  • 6) Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
  • 7) Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
  • 8) Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
  • 9) Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler

  h) Psikososyal durumlarla ilgili problemler

  • 1) Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
  • 2) Danışmanlarla anlaşmazlık
  • 3) Psikososyal durumla ilgili diğer problemler

  ı) Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma

  • 1) Cinsel eğilimle ilgili danışma
  • 2) Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma
  • 3) Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma

  i) Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,

  • 1) Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi
  • 2) Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
  • 3) Alkol kötüye kullanımı için danışma
  • 4) İlaç kötüye kullanımı için danışma
  • 5) Tütün kötüye kullanımı için danışma

  j) Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler

  • 1) Tükenme
  • 2) Kişisel özelliklerin vurgulanması
  • 3) Dinlenme ve gevşemenin olmaması
  • 4) Stres, başka yerde sınıflanmamış
  • 5) Yetersiz sosyal yetenek,
  • 6) Sosyal rol çatışması,
  • 7) Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
  • 8) Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler
 • stres psikolojik destek

   

Tüm aile içi sorunlarda yılların tecrübesi ile İzmir ve Bodrum'da en etkili danışma yöntemleriyle kalıcı ve profesyonel çözümler için bize ulaşın.

Online başvuru sistemimizi kullanıp,

Uzmanımız Klinik Psikolog Evlilik psikoloğu

Aile Psikolog Sinem Malkoç'dan randevu almak icin burayi tıklayınız.

aile psikolog